Valper

 Kooiker kull planlegges Våren/Sommer 2023 og Høst/Vinter 2023/2024.

Søker forvert til fremtidige kooikerkull, bør ikke bo langt i fra Notodden.

Ingen planer for Japansk spisshund valper for øyeblikket.

Vi legger stor vekt på at alle våre avlsdyr skal være friske og ikke ha syke linjer, men også ha et godt gemytt slik at de kan bli gode familiehunder.

Som i alle andre raser finnes det noen arvelige sykdommer, men vi avler på hunder som har friske linjer som har god helse og godt gemytt.

Gemyttet er også arvelig, så det er viktig å tenke på at foreldrene har et godt gemytt før man bruker de i avl.

Hvis du er interessert i en valp fra oss,

Så ta gjerne kontakt med oss!

Ta kontakt på oss ved interesse: nann-sissel@hotmail.com